تماس با ما

دفتر مرکزی :

تهران،خیابان دستگردی(ظفر)حد فاصل خیابان نلسون ماندلا(جردن) و ولیعصر، پلاک 380 ، طبقه اول

کد پستی : 1968714593

تلفن: 28147300

فکس: 86086763 - 86086840

Central office :

Address: No. 380, 1st Floor, VahidDastgerdi St, Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran.

Postal Code: 1968714593

Tel: 982128147300

Fax: 982186086840 - 982186086763

دفتر مرکزی :

تهران،خیابان دستگردی(ظفر)حد فاصل خیابان نلسون ماندلا(جردن) و ولیعصر، پلاک 380 ، طبقه اول

کد پستی : 1968714593

تلفن: 28147300

فکس: 86086763 - 86086840

Central office :

Address: No. 380, 1st Floor, VahidDastgerdi St, Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran.

Postal Code: 1968714593

Tel: 982128147300

Fax: 982186086840 - 982186086763