مدیریت، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای احداث مجتمع آمونیاک / اوره پتروشیمی مسجد سلیمان مسجد سلیمان (MC)

کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 57 هکتار
تاریخ شروع: 1390/11/01
درصد پیشرفت: %98

معرفی پروژه MC  شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
 
شرکت مهندسی پرآور در شرایط حاضر در قالب قراداد   MC  با شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان، خدمات  ، مدیریت، مشاورت، نظارت عالیه و کارگاهی  پروژه  عظیم احداث  کارخانجات پتروشیمی تولید آمونیاک و اوره به ظرفیت 2050 تن در روز آمونیاک و 3250 تن در روز اوره،را دارا بوده و هم اکنون بیش از 90  نفر از پرسنل این شرکت در منطقه مسجدسلیمان ( منطقه عملیاتی زیلایی)  جهت انجام خدمات  مربوطه به این قرارداد حضور فعال  دارند.
خدمات فوق در بر گیرنده کلیه مراحل طرح از انتخاب لیسانس و دانش فنی، طراحی های مهندسی مقدماتی، پایه و تفصیلی واحدهای اصلی، جنبی و جانبی همراه با مشخصات مربوطه، انتخاب سازنده تجهیزات، سفارش کالا، بازرسی و حمل، تحویل و انبار کالا و قطعات یدکی، آزمایشات خاک و آماده سازی زمین طرح، کارهای ساختمانی (سیویل و سازه) تا مرحله تکمیل مکانیکی، پیش راه اندازی، راه اندازی و عملیات دیگر از جمله کار آموزش پرسنل کارفرما می باشد.
 
پروژه مذکور توسط پیمانکار  EPCF  شرکت   Wuhuan Engineering Company به پیشرفت 98 درصدی رسیده است.