مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Onshore

کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا: سد گتوند - منطقه زیلایی
تاریخ شروع: 1395/03/17
درصد پیشرفت: 9
                  

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی
 
بخش Onshore
پروژه  onshore شامل ایستگاه پمپاژ مشتمل بر ساختمان اداری، ساختمان برق، پمپ خانه انبار وکارگاه اتاق کنترل، ساختمان کلرزنی، ساختمان نگهبانی، سیستم کنترل ضربه قوچ ، سیستم فیلتراسیون آب، که در این بخش آب به ظرفیت   با فشار طراحی 38 بار بوسیله یک خط لوله 28” به فاز یک پتروشیمی مسجدسلیمان پمپاژ می گردد. لازم به ذکر است که تامین برق ایستگاه پمپاژ از طریق یک خط انتقال برق 12 کیلومتری  حد فاصل پست برق شهرستان لالی تا ایستگاه پمپاژ تامین شده که کل مصارف  ولتاژ ضعیف و ولتاژ متوسط پروژه   offshore  و onshore  از این خط تامین تغذیه میگردد.
خط لوله 28 اینج به طول 11 کیلومتر از متریال فلزی با پوشش های داخلی و خارجی مناسب و همچنین حفاظت کاتدیک جهت محافظت در برابر خوردگی به همراه شیرهای بین راهی  و جاده سرویس خط لوله یه عرض 8 متر احداث میگردد.لازم به ذکر است که در مسیر خط لوله یک خط انتقال فیبر نوری جهت انتقال دیتا از کل پروژه های آبرسانی به فاز یک نیز در نظر گرفته شد است.