پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

کارفرما : شرکت پالایش پارسیان مهر
محل اجرا: عسلویه
تاریخ شروع: 1397/04/06
درصد پیشرفت: %60


پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

با توجه به نیاز شرکت پلایش پارسیان به احداپ مخازن ذخیره سازی آب جهت استفاده در واحد آتش نشانی سایت عسلویه و با در نظر گرفتن توانمندهای شرکت مهندسی پرآور به عنوان اولین گام ، بخش تهیه اسناد فنی و مدارک مهندسی تفضیلی به این شرکت ابلاغ گردید . مدارک مهندسی پایه مربوط به این پروژه توط کنسرسیوم همپا و هدکو تهیه شده است .

این پروژه شامل تهیه اسناد فنی و مدارک مهندسی مربوط به مخازن ذخیره سازی و تجهیزات پمپ های آن ، به شرح زیر می باشد .
            1 - طراحی دو مخزن با سقف مخروطی پابت با ظرفیت 12000 متر مکعب
            2 - طراحی الکترو پمپ ها و پمپ های دیزلی و پمپ های جوکی
            3 - طراحی سایبان پمپ ها و سایر تجهیزات مربوطه