مهندسی، طراحی و صحه گذاری بر مدارک ساختمانهای غیر صنعتی (NGL 3100)

کارفرما : شرکت احداث
محل اجرا: چشمه خوش دشت عباس دهلران
تاریخ شروع : 1396/05/28
درصد پیشرفت : %95


پروژه NGL3100

 
در استان ایلام و در شهرستان دهلران و منطقه دست عباس، واحد بهره برداری چشمه خوش توسط شرکت ملی مناطق نفت مرکزی در حال بهره برداری می باشد. بدلیل عدم وجود تاسیسات فراورش گاز در این منطقه، گازهای همراه نفت در حال حاضر در مشعل ها سوزانده شده و ثروت ملی کشور به هدر می رود. سال ها پیش و برای جلوگیری از اتلاف منابع گاز و همچنین از بین بردن معضل آلودگی ناشی از سوزاندن گازهای همراه، تصمیم بر احداث پالایشگاه گاز NGL3100 در این منطقه گرفته شد. علاوه بر موارد فوق، احداث این پالایشگاه نقش زیادی در محرومیت زدایی از این منطقه و همچنین ایجاد اشتغال دارد و از اهمیت زیادی در سطح استان و کشور برخوردار است. در حال حاضر، شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت (OIEC) به عنوان کارفرما و پیمانکار EPCF پروژه، احداث این پالایشگاه را در دست انجام دارد. احداث و تحویل ساختمان های غیر صنعتی و نصب تعدادی از مخازن مورد نیاز پروژه به همراه امور عمرانی سایت، به مشارکت شرکت های احداث و پرآور سپرده شده است.